[7229]

[]

[8337]

[8337]

has_post_thumbnail() taip
has_post_thumbnail() taip


[8337]
Eemaldab tõhusalt ja kiiresti katlakivi ning eemaldab ebameeldivad lõhnad ja raskesti eemaldatavad plekid. Väikese koguse regulaarsel tarvitamisel on teie tualett alati puhas.
Tellimisnumber:109864

Eemaldab tõhusalt ja kiiresti katlakivi ning eemaldab ebameeldivad lõhnad ja raskesti eemaldatavad plekid. Väikese koguse regulaarsel tarvitamisel on teie tualett alati puhas.

OHTLIK!

Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Sisaldab piimhapet. Kanda kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Võtta kohe ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoidke laste käeulatusest eemal. Sisu kõrvaldada munitsipaalkogumispunktis; täielikult tühjendatud mahutid kõrvaldada ringlussevõtu teel.

  • Tualetipuhastusvahend Toilet Bowl Cleaner eemaldab katlakivi ja muu mustuse.

  • Tõhusad pindaktiivsed ained ja orgaanilised happed kõrvaldavad mitmesuguse mustuse ja annavad suurepärase puhastustulemuse.

  • Vedelik mõjub ka allpool veepiiri  ja kõrvaldab karedast veest põhjustatud mustuse, sette ja katlakivi.

  • Vedelik ei sisalda fosfaate ja kloori. Nende asemel kuuluvad koostisesse biolagunevad koostisosad, aga ka taimedest saadud happed.

  • Sisaldab koostisainet nimetusega NEUTRALODOR™, mille desodoreerivad omadused võimaldavad kõrvaldada ebameeldivad lõhnad.

  • Ohutu kanalisatsioonisüsteemile ja heitveele.

Koostisosa nimetus

CAS Nr.

Üldnimetus

Water

7732-18-5

Vesi

Lactic Acid

79-33-4

Orgaaniline hape

Acrylic Copolymer

Proprietary

Paksendaja

C10-16 Ethoxylated Alcohol

68002-97-1

Mitteioonne pindaktiivne aine

Fragrance

Proprietary – See IFRAorg.org

Lõhnaaine

Polymeric Blue Colorant

Proprietary

Sinine värvaine

Tualetipuhastusvahend Toilet Bowl Cleaner kõrvaldab tõhusalt visa mustuse ja ennetab katlakivi ja muud karedast veest põhjustatud setted.

  • Paigutage pudeli ava otse tualetipoti ääre alla ja kandke vedelikku poti pindadele.

  • Jätke vedelik 30 minutiks potti, seejärel loputage hoolikalt veega.

Väga tugeva määrdumise korral kasutage vedelikku õhtul, hõõruge harjaga ja jätke hommikuni seisma. Parema tulemuse saamiseks kasutage vedelikku igapäevaselt.

Pidage meeles!

  • Pärast kasutamist pange kork tagasi peale.

  • Ärge segage tualetipuhastusvedelikku Toilet Bowl Cleaner teiste kemikaalidega.

OHT. Tekitab silmade ärritust. Kasutada silmade/näo kaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Pesta ettevaatlikult veega mõne minuti jooksul. Võtta ärakontaktläätsed, kui need on ja neid on kerge eemaldada. Jätkata pesemist. Pöörduda viivitamatult MÜRGISTUSKESKUSESSE või arsti poole. Sisu/pakendutiliseerida jäätmekäitlusettevõttes. Arsti poole pöördumisel näidata pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.