Reeglid

Üldised eeskirjad

Külastajatele, kes soovivad liituda ja kasutada veebilehte www.NamaMama.ee (edaspidi Leht). Veebilehe kasutamiseks peate järgima järgmisi Reegleid. Kui te ei nõustu ülaltoodud reeglite ja www.NamaMama.ee privaatsuspoliitikaga, ei tohi te Saiti ega selle teenuseid kasutada. www.NamaMama.ee jätab endale õiguse igal ajal uuendada ja muuta Lehekülje kasutustingimusi ja nende sisu. Samuti jätab www.NamaMama.ee endale õiguse teha ülaltoodud muudatusi, seega peaksite selle dokumendiga muudatuste osas regulaarselt tutvuma. Kui külastate lehte pärast seda, kui oleme sellel muudatusi teinud, nõustute automaatselt uuendatud reeglitega Saidi volitamata kasutamine Te ei tohi muuta, edastada ega müüa saidilt saadud teavet, andmeid, tarkvara ega teenuseid ega teisaldada oma kasutajat õigused kolmandatele isikutele. Te ei tohi kasutada saidi teenuseid ühelgi kuritahtlikul või ebaseaduslikul viisil, nagu soovimatute meilide, rämpsposti saatmine, soovimatute sõnumite levitamine kolmandatele isikutele, valenimede või valede e-posti aadresside kasutamine või eksitava teabe esitamine. teie identiteet või sõnumi allikas. Te ei tohi saiti kasutada laimavatel eesmärkidel. Juurdepääs www.NamaMama.ee lehe sisule jätab endale õiguse piirata juurdepääsu Saidi pakutavatele teenustele või teha Lehe töös tehnilisi või muid muudatusi. www.NamaMama.ee jätab endale õiguse, kuid mitte kohustuse, jälgida saidile postitatud materjale ja kommenteerida, edastada või kustutada neid, kui selline teave on solvav, ebaseaduslik või muul viisil rikub käesolevaid reegleid Intellektuaalomandi õigusedSee sait on lingitud ja on kaitstud intellektuaalomandi õiguste, rahvusvaheliste lepingute ja intellektuaalomandi õigusi käsitlevate lepingutega. Teile ei anta kaudseid ega muid litsentsiõigusi kasutada www.NamaMama.ee avaldatud kaubamärke, disainilahendusi või autoriõigusega kaitstud elemente, samuti sarnaseid elemente, mis kuuluvad saidil loetletud kolmandatele isikutele. Keelatud ilma Amway ja www kirjaliku loata. www.NamaMama.ee omanike nõusolek veebilehel www.NamaMama.ee sisalduva tekstilise ja graafilise teabe kasutamiseks ja levitamiseks teistel veebilehtedel, samuti meedias. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist “Privaatsuspoliitika”.

Kohustus

Selle lehe sisu on esitatud “nagu on” ilma igasuguse garantiita. www.NamaMama.ee ei vastuta võimalike tõrgete eest saidile juurdepääsul. www.NamaMama.ee ei vastuta mitte mingil juhul otseste, kaudsete ega kaudsete kahjude, kulude või tulude eest, mis on tekkinud kasutajale seoses Veebilehe www.NamaMama.ee võimaliku või tegeliku kasutamisega. leht võib sisaldada linke teistele kolmandate isikute hallatavatele lehtedele. www.NamaMama.ee ei jälgi aktiivselt nende lehtede sisu ega vastuta pakutava sisu ja teabe õigsuse ega teenuste kvaliteedi, samuti nende linkide funktsionaalsuse eest. Lehel olevatel reklaamilinkidel klõpsates võidakse teid suunata kolmandate osapoolte hallatavatele veebilehtedele. Sait ei vastuta teistel saitidel esitatud teabe eest, isegi kui külastaja läheb neile lehtedele saidil olevate linkide kaudu. www.NamaMama.ee ei vastuta kolmandatest isikutest teenusepakkujate tegude eest. Iga teenusepakkuja vastutab nendel saitidel tehtud toimingute, nendel läbiviidava turunduse ja neile postitatud materjalide eest. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele tehtud vahemaad vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Veebilehe www.NamaMama.ee külastaja vastutab täielikult Veebisaidil toodud andmete õigsuse eest. registreerimisvorm. Külastaja võtab endale vastutuse registreerimisvormis ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise tagajärgede eest. Teabe saatmine. www.NamaMama.ee leht saadab Külastajale info registreerimisel märgitud e-postile. Lehel olevad kontaktid on loetletud jaotises Kontaktid. Külastajate andmeid säilitatakse kooskõlas Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusega ja muude selliste andmete kogumist reguleerivate õigusaktidega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist “Privaatsuspoliitika”. Uudiste tellimine Uudiste tellimusi saab tellida sotsiaalvõrgustike kaudu. Kui soovite tellimusest loobuda, saatke meile e-kiri aadressil. kirjuta namamama.lt@gmail.com, teemareal tühistada tellimu.

Privaatsuspoliitika Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi privaatsuspoliitika) kehtestab isikuandmete töötlemise põhimõtted ja tingimused veebilehel www.NamaMama.ee registreerumisel. Registreerimisvormis www.NamaMama.ee (edaspidi Leht) palutakse külastajatel esitada isikuandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress), mis on kaitstud vastavalt isikuandmete õiguskaitse seadusele. Eesti Vabariigi ja teiste selliste andmete kogumist reguleerivate õigusaktidega. Külastajate andmeid kasutatakse teabe- ja reklaamteabe saatmiseks. Kohustume mitte avaldama külastajate isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel. Meil on õigus privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta, teavitades sellest www.NamaMama.ee. Kui kasutate saiti pärast nende tingimuste muutmist, eeldame, et olete muudatusega nõustunud. Kui veebileht www.NamaMama.ee sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või eraisikute veebilehtedele, ei vastuta me seal leiduva teabe ega tegevuste eest, kuna me ei halda ega kontrolli neid veebisaite ega esinda need ettevõtted ja üksikisikud. Külastajal on õigus tasuta saada, muuta, blokeerida või kustutada Külastaja poolt esitatud ja talletatud andmeid. Külastajal on õigus saada teavet oma isikuandmete allikate ja allikate, nende töötlemise eesmärkide, vastuvõtjate kohta, kellele andmeid edastatakse ja edastati viimase aasta jooksul. Külastajal on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või peatada, välja arvatud säilitamine, oma isikuandmete töötlemine, kui andmeid töödeldakse seadusesätteid rikkudes. Keelatud on kasutada ja levitada saidi teksti ja graafilist teavet teistel saitidel, samuti meedias ilma Amway ja L.Zailskaitė-Jakštė kirjaliku nõusolekuta.